کتاب مامان من حوصله ام سر رفت

نویسنده و تصویرگر: حلما ابدی نژاد

6 ساله

داستان این کتاب در یک روز بارانی اتفاق می افتد. کودک به دلیل بارش باران نمی تواند برای بازی بیرون برود و داستان روایت آن روز را می کند.

نویسنده در این کتاب با چند ایده فعالیت، خلاقیت خود را در حل چالش نشان می دهد.

بریم یه برش از این کتاب رو بخونیم

شما هم اگر دوست دارید داستان ها و نقاشی های فرزندتان، یک کتاب شود، می توانید از اینجا سفارش رو ثبت کنید: