کتاب دل نوشته های نیلا

نویسنده و تصویرگر: نیلا عدلی

۱4 ساله

نویسنده دل نوشته های خود را که حول محور شیوع ویروس کرونا و اتفاقات روز است در این کتاب آورده.

قلم شیوا و روان نویسنده به خوبی احساس پاکش را به خواننده منتقل می کند.

بریم یه برش از این کتاب رو بخونیم

شما هم اگر دوست دارید داستان ها و نقاشی های فرزندتان، یک کتاب شود، می توانید از اینجا سفارش رو ثبت کنید: