کتاب سرزمین گل ها

نویسنده و تصویرگر: فاطمه لرنی

7 ساله

کتاب سرزمین گل ها در مورد سرنوشت یک دانه است که بعد از یک سفر و همراهی با باد، به یک باغچه می رسد و سرزمین گل ها را می سازد.

نویسنده در این کتاب به خوبی صحنه ها را توصیف کرده که همین نکته جذابیت داستان را افزایش می دهد.

بریم یه برش از این کتاب رو بخونیم

شما هم اگر دوست دارید داستان ها و نقاشی های فرزندتان، یک کتاب شود، می توانید از اینجا سفارش رو ثبت کنید: