کتاب قندونی که ناراحت بود

نویسنده و تصویرگر: فاطمه سامت

۱۰ ساله

داستان این کتاب در مورد خانواده قندون است که در خانه مورچه خانم زندگی می کنند.

قندون از اینکه مثل پدر و مادرش، نمک دون و فلفل دون استفاده نمی شود، بسیار ناراحت است.

بریم یه برش از این کتاب رو بخونیم

شما هم اگر دوست دارید داستان ها و نقاشی های فرزندتان، یک کتاب شود، می توانید از اینجا سفارش رو ثبت کنید: