کتاب نویسنده ای به نام ملیکا

نویسنده و تصویرگر: ملیکا سادات مدرسی

۱۰ ساله

نویسنده در این کتاب به شرح زندگی خود پرداخته است. اینکه چگونه نویسندگی را شروع کرده است.

کمی هم در مورد انواع داستان و نکته هایی در مورد نویسندگی صحبت کرده است.

بریم یه برش از این کتاب رو بخونیم

شما هم اگر دوست دارید داستان ها و نقاشی های فرزندتان، یک کتاب شود، می توانید از اینجا سفارش رو ثبت کنید: