کتاب امپراتوری هون

نویسنده : آراز باغبان امیر

۱3 ساله

نویسنده در این کتاب داستان چگونگی تشکیل امپراتوری هون را در قالب یک داستان تاریخی بیان کرده است.

بریم یه برش از این کتاب رو بخونیم

شما هم اگر دوست دارید داستان ها و نقاشی های فرزندتان، یک کتاب شود، می توانید از اینجا سفارش رو ثبت کنید: