کتاب خاطرات در راه کربلا

نویسنده : علی مهدیان

8 ساله

نویسنده در این کتاب به شرح خاطرات خود از سفر زیارتی اربعین گفته است.

بریم این کتاب رو بخونیم

شما هم می تونید کتاب خاطرات اربعین فرزندتان را چاپ کنید تا برای همیشه ماندگار شود.